საგრანტო კონკურსი: “ეთნიკურ უმცირესობათა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
 

№  19240                                     

პროექტის სახელწოდება:  ეთნიკურ უმცირესობათა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება

განმცხადებლის დასახელება:  ცვლილებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრი „პარტნიორები - საქართველო"   

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სოფიკო შუბლაძე

პროექტის ხელმძღვანელი:  მილენა მითაგვარია

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 44,925.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 44,925.00