საგრანტო კონკურსი „ადვოკატირება საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის
 

1) პროექტი: № 19 265

სათაური: "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა"

ორგანიზაცია: სამართლებრივი კვლევების ცენტრი

ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: პაატა ტურავა

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 34 995

2) პროექტი: № 19 269

სათაური: „მცირე ბიზნესი და მდგრადი სახელმწიფო შესყიდვები: ადვოკატირება გამჭვირვალობისა და მეტი ჩართულობისთვის"

ორგანიზაცია: საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია

ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: კახა კოხრეიძე

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 24 930

3) პროექტი: № 19 274

სათაური: „მომხმარებელს მონაწილეობის უფლება აქვს“

ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი

პროექტის ხელმძღვანელი: ლია თოდუა

 

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 34 780