„მტკიცებულებების წესების ანალიზი სისხლის სამართლის პროცესში

 

1.  №  20147                 
                            

პროექტის სახელწოდება:  მტკიცებულებების წესების ანალიზი   
                               სისხლის სამართლის პროცესში

განმცხადებლის დასახელება:  ქეთევან ჩომახაშვილი
პროექტის ხელმძღვანელი:     ქეთევან ჩომახაშვილი

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:$ 26 200.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 26 200.00