კონკურსი:ახალგაზრდა ან/და რეგიონული არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების მიერ ინსტიტუციონალური განვითარების თემაზე მომზადებული საუკეთესო კოალიციური პროექტების გამოსავლენად


გამარჯვებული პროექტები:

  1. 15346 "თანამშრომლობა და ინსტიტუციონალური განვითარება განათლების გზით" - შალვა ტაბატაძე;
  2. 15360 "პროპკავშირის რეგიონალური განვითარება" - თამაზ დოლაბერიძე/გოჩა დაუშვილი.