კანონის უზენაესობისა და საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის საპრიზო კონკურსი მედიის წარმომადგენელთა მიერ საბიუჯეტო თემაზე მომზადებული საუკეთესო მასალების გამოსავლენად
 

საპრიზო კონკურსი მედიის წარმომადგენელთა მიერ საბიუჯეტო თემაზე მომზადებული საუკეთესო მასალების გამოსავლენად

გამარჯვებული არ გამოვლინდა.