სამოქალაქო საზოგადეობის და მედიის მხარდაჭერის პროგრამა

 

"ახალგაზრდა ან/და რეგიონული არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის თემაზე მომზადებული საუკეთესო პროექტების გამოსავლენად" გამართული საგრანტო კონკურსის შედეგები

გამარჯვებული პროექტებისა და ორგანიზაციების სია

 

რეგისტრაციის ნომერი

ორგანიზაციის სახელი ავტორი; დირექტორი

პროექტის სახელი

14979

ასოციაცია "ზეკარი"

ავტორი:  ბაკურ ონიანი
დირექტორი: მანანა ბოჭორიშვილი

"ბიომრავალფეროვნება და ადგილობრივი თემები"

14971

ზესტაფონის საინფორმაციო ცენტრი

ავტორი:  სიმონ ქოჩიაშვილი
დირექტორი: სიმონ ქოჩიაშვილი

„ფორუმი - ეფექტური თანამშრომლობისათვის"

14956

კავშირი "მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება"

ავტორი: ოლღა ენდელაძე
დირექტორი:ოლღა ენდელაძე

"გადაცემების ციკლი ადგილობრივ ტელევიზიაში, საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში"