საგრანტო კონკურსი: 'არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ტრენინგის ჩატარება


საგრანტო კონკურსში "არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ტრენინგის ჩატარება ბიუჯეტის მონიტორინგის თემაზე"


გაიმარჯვა შემდეგმა პროექტებმა:

1)  პროექტი: "საბიუჯეტო სისტემები და საჯარო ფინანსების მონიტორინგი"განმცხადებელი: კივიტას გეორგიკა 

2) პროექტი: "საბიუჯეტო მონიტორინგის სფეროში რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლება"განმცხადებელი: სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი