კონკურსი: სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

 

ქალთა ფონდი და მეხსიერების კვლევის  ცენტრი "ტასო"

სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება კონკურსის შედეგები

 

კონკურსში გამარჯვებული პროექტები:
ჩამოტვირთეთ