კონკურსი:'მე - ახალგაზრდა მეცნიერი'

 

ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო"
კანონის უზენაესობისა და
საჯარო ადმინისტრირების პროგრამა

კონკურსში "მე - ახალგაზრდა მეცნიერი"
გამარჯვებული პროექტები:

 

 

პროექტი:

"მხედველობითი პროცესინგის დარღვევები შიზოფრენიის დროს".

 პროექტის ავტორი:

არჩილ აგლაძე.
   

 პროექტი:

"ბიოკლონური გამრავლება მცენარეებში ინ ვიტრო მეთოდით".

 პროექტის ავტორები:

ლანა ბოკუჩავა, ანა ხარიბეგაშვილი.
 

 პროექტი:

"გამონაბოლქვი აირების გაწმენდა აგრესიული NO და CO-სგან ცეოლითური კატალიზატორის გამოყენებით".

 პროექტის ავტორები:

თეა ქადაგიშვილი, მარიამ მელაძე.