კონკურსი: 'სახელმწიფო დაწესებულებებში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების მუშაობის გაუმჯობესება'
 

 

ა) პროექტი: "საქართველოში  სურსათის უვნებლობა და საზოგადოების ინფორმირებულობა", ორგანიზაცია: სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი" - დამტკიცდა ბიუჯეტში ცვლილებებით.

ბ) პროექტი; "თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება", ორგანიზაცია" ასოციაცია "სამართალი და თავისუფლება" - დამტკიცდა ბიუჯეტში ცვლილებებით.