ბეჭდური მედიის წარმომადგენელთა მიერ გამოქვეყნებული საუკეთესო სტატიების გამოსავლენად (II ეტაპი)

 

კონკურსში (ბეჭდური მედიის წარმომადგენელთა მიერ გამოქვეყნებული საუკეთესო სტატიების გამოსავლენად)
გამარჯვებული პროექტები :

თემა -  საქართველოსთვის დონორი ქვეყნებისა და ორგანიზაციების მიერ 2008 წლის ოქტომბრის
ბრიუსელის "დონორთა კონფერენციის" ფარგლებში მიღებული დახმარების შესახებ.
პირველი პრიზი -  ზურაბ კუკულაძე (16741 "საქართველოს ეკონომიკა ომმა გადაარჩინა")

მეორე პრიზი ორმა განაცხადმა დაიმსახურა - საბა წიწიკაშვილი (№16757 "გერმანულ სახლებს ბზარები გაუჩნდა") და თეა ზინზიბაძე (№16715 "მშენებლობით უკმაყოფილო დევნილები", "კამპანია ბავშვის სიღარიბის დაძლევისათვის", "მილიონები საეჭვო ხარისხის მშენებლობებში", "ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის შემოვლითი გზის პერსპექტივები")

მესამე პრიზი - ნატო გოგელია (№16733 "რაში და როგორ იხარჯება გურიაში დონორების მიერ გამოყოფილი მილიონები")