საგრანტო კონკურსი 'საპროცესო შეთანხმების გამოყენების პრაქტიკის კვლევა და ანალიზი'

 

გამარჯვებული პროექტი: "საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკის მონიტორინგი საქართველოში" (№ 16 738)

განმცხადებელი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
პროექტის ავტორი: მათიას ჰათერი
პროექტის დირექტორი: ალექსანდრე სკრივენერი
პროექტის საერთო ბიუჯეტი: 27 381,10  აშშ დოლარი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 23 512,80  აშშ დოლარი

გადაწყვეტილება: კონკურსში მონაწილე სხვა პროექტებთან შედარებით პროექტი უფრო მეტად აკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს.

რეკომენდაცია: მეტი აქცენტი გაკეთდეს კონკრეტული  ქეისების  შესწავლასა და აღწერაზე.