საგრანტო კონკურსი 'სისხლის სამართლის საპროცესო აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკის კვლევა და ანალიზი'

 

გამარჯვებული პროექტი: "საქართველოში თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხების ანალიზი" (№ 16 730)

განმცხადებელი: საინიციატივო ჯგუფი
პროექტის ავტორი: ბესარიონ ბოხაშვილი
პროექტის დირექტორი: ნინო ხაინდრავა
პროექტის საერთო ბიუჯეტი: 12 430  აშშ დოლარი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 12 430  აშშ დოლარი

გადაწყვეტილება: პროექტი დაფინანსდეს. კონკურსში მონაწილე სხვა პროექტებთან შედარებით პროექტი უფრო მეტად აკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და კვლევის შერჩეული მეთოდოლოგია იძლევა მაღალი დონის კვლევისა და ანალიზის მომზადების საშუალებას.