ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის პროგრამისა და მედიის მხარდაჭერის პროგრამის ერთობლივი კონკურსი ჟურნალისტებისთვის საქართველოსთვის დონორი ქვეყნებისა და ორგანიზაციების მიერ 2008 წლის ოქტომბრის ბრიუსელის 'დონორთა კონფერენციი'' ფარგლებში მიღებული და


კომისიამ გადაწყვიტა დააფინანსოს ერთი პროექტი,  და მიანიჭოს მას პირველი ადგილი, ვინაიდან წარმოდგენილი სტატიებიდან მხოლოდ ერთი აკმაყოფილებს კონკურსის პირობებს და მოიცავს საგამოძიებო კომპონენტს.

პირველი ადგილი:

პროექტი № 16552
სტატიის სათაური: შიდა ქართლიდან ლტოლვილთა კოტეჯებში პირსაბანი
დაამონტაჟეს და ონკანი არ არის
განმცხადებელი/სტატიის ავტორი: იზა შაქარაშვილი
გაზეთი: ახალი ალიანსი