კონკურსი: ბეჭდური მედიის წარმომადგენელთა მიერ გამოქვეყნებული საუკეთესო სტატიების გამოსავლენად (I ეტაპი)

 

კომისიამ გადაწყვიტა დააფინანსოს ერთი პროექტი,  და მიანიჭოს მას პირველი ადგილი, ვინაიდან წარმოდგენილი სტატიებიდან მხოლოდ ერთი აკმაყოფილებს კონკურსის პირობებს და მოიცავს საგამოძიებო კომპონენტს.

პროექტი № 16552

სტატიის სათაური: შიდა ქართლიდან ლტოლვილთა კოტეჯებში პირსაბანი
დაამონტაჟეს და ონკანი არ არის
განმცხადებელი/სტატიის ავტორი: იზა შაქარაშვილი
გაზეთი: ახალი ალიანსი

გადაწყდა: მიენიჭოს პირველი ადგილი, საპრიზო თანხა 1000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში.