საგრანტო კონკურსი ''არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისათვის: 2008 წელს დევნილთათვის აშენებული საცხოვრებელი სახლების მონიტორინგი''


 გამარჯვებული პროექტი არ გამოვლინდა.