საგრანტო კონკურსი ''არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისათვის: საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგის თემაზე''

 

გამარჯვებული პროექტი:

1) პროექტი № 16464

პროექტი: "საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების გაზრდა მონიტორინგის გზით"
განმცხადებელი: ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრი
პროექტის დირექტორი: ნოდარ ხადური
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 29,960.00

გადაწყდა: პროექტი დამტკიცებულია მცირე საბიუჯეტო მოდიფიკაციით.