ფონდი ''სოროსის საერთაშორისო სამეცნიერო საგანმანათლებლო პროგრამები'' (სსსსპ), კონკურსი მოზარდებისათვის: ''მე - ახალგაზრდა მეცნიერი''

 

"მე - ახალგაზრდა მეცნიერი"

კონკურსის შედეგები
ჩამოტვირთეთ...