ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის საგრანტო კონკურსის ”შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2008 წელს დევნილთათვის აშენებული საცხოვრებელი სახლების მონიტორინგი” შედეგები
 

ფონდის ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის საექსპერტო კომისიისა და ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ  დამტკიცებულ იქნა ერთი პროექტი:

პროექტის სათაური: "საქართველოს მთავრობის მიერ დევნილებისთვის აშენებული სახლების მონიტორინგი" (№ 16 121)  

განმცხადებელი ორგანიზაცია: არქიტექტურის და მშენებლობის ინსტიტუტი

პროექტის დირექტორი: ზაზა ფურცელაძე

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 42 865 აშშ დოლარი.