ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

ქართველი ავარელები: ჩაკეტილობა განვითარების წინააღმდეგ

კვლევა მომზადდა და პუბლიკაცია გამოიცა მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების ინსტიტუტის მიერ ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. 2018, ავტორი: გია ნოდია

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

თანატოლთა მედიაციის ტრენინგ მოდული

ტრენერთა სახელმძღვანელო
ავტორი: ნათია კუჭუხიძე; პროექტის მენეჯერები: ანა სუბელიანი, თამაზ ახობაძე; რედაქტორი: თამთა გოგიჩაშვილი; დიზაინი და დაკაბადონება: ნიკოლოზ შაიშმელაშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

სკოლის კლიმატის კვლევის მეთოდოლოგია

ტრენერთა სახელმძღვანელო
ავტორი: ნატო ყვავილაშვილი; პროექტის მენეჯერები: ანა სუბელიანი, თამაზ ახობაძე; რედაქტორი: თამთა გოგიჩაშვილი;  დიზაინი და დაკაბადონება: ნიკოლოზ შაიშმელაშვილი; ილუსტრაციების ავტორი: კოკა ქიტიაშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

შრომის უსაფრთხოების მიმდინარე რეფორმის ნაკლოვანებები

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე. 
ავტორი:ლინა ღვინიანიძე - ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

რა უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა საქართველოში სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა და დემოკრატიული კონტროლის ხელშეწყობის მიზნით

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი. თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

საქართველოში სექსუალური შევიწროების საკანონმდებლო რეგულირების არარსებობა

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: ბაბუცა პატარაია - კავშირ „საფარის" სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი. თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: მანანა ქოჩლაძე; ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივას" სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები