ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

მაღალი დონის კორუფციის აღმოფხვრა საქართველოში: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: ერეკლე ურუშაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი. თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ანუ სახელმწიფოს უარი სოციალურ ინკლუზიაზე

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორები: ანა არგანაშვილი; ნანა გოჩიაშვილი; „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" სახელით 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

სოციალური მუშაობა ბავშვთა კეთლდღეობის სფეროში: არსებული გამოწვევები და პროფესიონალთა მზაობა

ავტორები: ინგა საითაძე, დარეჯან დვალიშვილი 
ვებგვერდი შეიქმნა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

რა უნდა ვიცოდეთ ონკოლოგიური დაავადებების შესახებ

 

საინფორმაციუ ბროშურების ნაკრები ონკოლოგიური დაავადებების შესახებ. გაეცანით ონკოლოგიური დაავადებების, მათ შორის პროსტატის, ძუძუს კიბოს, საშვილოსნოს კიბოს ადრეული პრევენციისა და დიაგნოსტირების საშუალებებს. 

მომზადებულია ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია "ქსენონის" მიერ ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. 2017.

 

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დისკრიმინაციული შევიწროება

შედარებით-სამართლებრივი ანალიზიანალიტიკური
სტატიის ავტორი: ეკატერინე ლომთათიძე; საქმეების თარგმნაზე მუშაობდნენ: ეკატერინე ლომთათიძე, ელენე ქაიხოსროშვილი, გიორგი დვალაძე, ნინო ჯანაშია 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი:ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები
ავტორები: გიორგი ტოკლიკიშვილი; თეონა ტურაშვილი; კოკა კიღურაძე; თამარ ნასყიდაშვილი; გოგა თუშურაშვილი; ვახტანგ ნაცვლიშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და სამომავლო პერსპექტივები

პროექტი განხორციელდა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის (GCSD) მიერ ფონდი «ღია საზოგადოება - საქართველოს» ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან დოლიძეპროექტის გუნდი: კახა გოგოლაშვილი, გოგიტა ღვედაშვილი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

თბილისის მოსახლეობის საჭიროებები- კვლევის ანგარიში

რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში თბილისის მოსახლეობის საჭიროებებს აფასებს.
კვლევა ჩაატარა 
„სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა“ ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველოს“ მხარდაჭერით. 2017

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

თბილისის მოსახლეობის საჭიროებების შეფასება- კვლევის საპრეზენტაციო დოკუმენტი

წარმოდგენილი რაოდენობრივი კვლევთბილისის მოსახლეობის საჭიროებებს აფასებს.
კვლევა ჩაატარა 
„სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტმა“ ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველოს“ მხარდაჭერით. 2017

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში

2017

კვლევის ანგარიში დასაქმების ბაზართან უმაღლესი განათლების შესაბამისობას და შრომით კმაყოფილებას ეხება. კვლევა ეფუძნება 2016 წლის ზაფხულში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ რაოდენობრივ კვლევას, რომელშიც 1500-მდე რესპონდენტმა მიიღო მონაწილეობა.

ავტორები: დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი, ნინო გუგუშვილი. გამოსცა სოციალური მეცნიერებების ცენტრმა ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები