ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ეთიკის საფუძვლები

ჯ.ე.მური
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

არჩევნები და საზოგადოება

მალხაზ მაცაბერიძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ფილოსოფიური გამოკვლევები

ლუდვიგ ვიტგენშტაინი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესახებ

კავშირი "იურიდიული მომსახურების ცენტრი"
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ევროპული ენობრივი პორტფელი მოზრდილთა და ზრდასრულთათვის

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ოკასენ და ნიკოლეტი

პატარა მკითხველის ბიბლიოთეკა
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" დაფინანსებით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის ძირითადი დებულებების მიმართ საზოგადოების მზაობა (რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში I, II, III ნაწილი)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის შეფასება, თვისებრივი კვლევის (ფოკუსჯგუფები) ანალიზი

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ეკონომიკის პრინციპები

ჩარლზ ა. სთალი, გრეგორი მენქიუ
(მასწავლებლის წინგი)

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები ანალიზი და უახლესი პერსპექტივა

თვალჭრელიძე, კერვალიშვილი, გეგია, ესაკია, სანაძე


სხვა ახალი ამბები და ანონსები