ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ადგილობრივი თვითმმართველობა

საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და მართვის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი

N9
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

პოლიტიკური მეცნიერების სწავლების პრობლემები და პერსპექტივები

ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის, პოლიტოლოგიის სპეციალობის
სტუდენტთა კონფერენციის მასალები
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ

N95 ბრძანებულების სამოქალაქო მონიტორინგის ანგარიში
დაიბეჭდა ფონდის"ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

East and west

მამუკა ცეცხლაძე დაებეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

East and west

ლევან ცეცხლაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ქალის ადამიანის უფლებები ნაბიჯ-ნაბიჯ

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის
გამოყენებისათვის ქალის ადამიანის უფლებათა დასაცავად
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

გეომეტრია

მე-7 კლასის სახელმძღვანელო
გურამ გოგიშვილი; თეიმურაზ ვეფხვაძე; ია მებონია; ლამარა ქურჩიშვილი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ენა და კულტურა

თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დასავლური აზროვნების კვლევის ინსტიტუტი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ქიმია

მასწავლებლის წიგნი
ლია თევზაძე; ნუნუ ჯავახიშვილი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

Deutsch

მე-6 კლასის სახელმძღვანელო
ლუიზა კობახიძე; ლუიზა მეტრეველი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები