ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები

კვლევის ანგარიში აფასებს, თუ როგორ აისახა 2005 წელს ბოლონიის პროცესში გაწევრიანება საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაზე.
კვლევა მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით. 2016 წ.
ავტორები: დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი; სამეცნიერო რედაქტორი: ლია წულაძე; ენობრივი რედაქტორი: ლალი ქადაგიძე.
ISBN: 978-9941-457-65-4

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

“კარგი” სამეცნიერო პრაქტიკის უზრუნველყოფა

პუბლიკაცია ქართულ ენაზე მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს"  დაფინანსებული პროექტის " პლაგიატი საქართველოს აკადემიურ სივრცეში:პრევენცია და ბრძოლა" ფარგლებში.  პუბლიკაციაში შესულია გერმანიის აკადემიური საზოგადოების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციები, რომელთა მიზანია ქვეყანაში აკადემიური პატიოსნების უზრუნველყოფა.  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

პროფესიული განათლების რეფორმა - უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ლაშა მელაძე, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (ჩDD); რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

მცირე ფერმერებისა და მეწარმეებისათვის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების დანერგვაში ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების შეფასება

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე.
ავტორი: მიხეილ პაკაცოშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოს კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტში და რეალური პოლიტიკა კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: მარინე მიზანდარი, "აღმოსავლეთ პარტნიორობისხელოვნებისა და კულტურისსაბჭო"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ლალი პერტენავა, "აღმოსავლეთ პარტნიორობისხელოვნებისა და კულტურის საბჭო"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

განვითარების პოლიტიკის ზეგავლენა გარემოზე და გარემოს საკითხების ინტეგრირება განვითარების პოლიტიკაში

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: მანანა ქოჩლაძე, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

როგორ ვაიძულოთ პრივილეგირებული საწარმოები, შეასრულონ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნები

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ქეთევან გუჯარაიძე, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ცოდნის მიღებისა და საინფორმაციო სისტემების განვითარების გზით მცირე ფერმერებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ბაზრის მისაწვდომობის გაუმჯობესება

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: მიხეილ პაკაცოშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი და ასოცირების შესახებ შეთანხმება

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: არჩილ ყანჩაველი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (ჩDD); რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  


სხვა ახალი ამბები და ანონსები