ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

პროკურატურის რეფორმა საქართველოში: ნახევრად სავსე თუ ნახევრად ცარიელი ჭიქა?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.

ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი; ეკატერინე ციმაკურიძე, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" სახელით, რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს საჯარო სექტორში ეთიკური ქცევის უზრუნველყოფა: წესები, ტრენინგი და აღსრულება

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორი: ერეკლე ურუშაძე; "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" სახელით, რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში

კვლევითი ჯგუფის წევრები: ლალი ბაქრაძე; თინათინ ბრეგვაძე; ქეთევან გურჩიანი; თამარ ლორთქიფანიძე; ნინო ურუშაძე; ლიკა ღლონტი; სიმონ ჯანაშია.
კვლევა მომზადებულია ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით 

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ

კრებული გამოიცა საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. იგი აერთიანებს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე მეცნიერის სტატიას საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტისა და კონსტიტუციური წესრიგის შესახებ.

 

საქართველოს კონსტიტუციის ანალიზისას, ქართულ აკადემიურ კომენტარებში, ძირითადად, ტექსტის ინტერპრეტაციას მისდევენ, შეფასების მასშტაბი კი შედარებითი პოლიტიკის რესურსებია, რომლებიც დასავლური კონსტიტუციური რეჟიმების აღწერილობით კლასიფიკაციებს (საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, შერეული) გვაძლევენ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში, კონსტიტუციური ტრანსფორმაციებისა და რეფორმების კვალდაკვალ, არ წყდება კამათი იმაზე, ამ აღწერილობითი კლასიფიკაციიდან რომელს მიეკუთვნება/უნდა მიეკუთვნებოდეს საქართველოს კონსტიტუცია. ამ დებატებისას, შედარებით ნაკლები დრო ეთმობა ამა თუ იმ ინსტიტუციური მოდელის ნორმატიულ გამართლებას, ასევე უფრო ფართო პოლიტიკური, სოციალური თუ ისტორიული კონტექსტის ანალიზს. იმისათვის, რომ საქართველოს კონსტიტუციის წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე ვიმსჯელოთ, კრებული მიზნად ისახავს საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტი ფართო საზოგადოებრივ კონტექსტში წაიკითხოს. 

2016 წელი. რედაქტორები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით ზედელაშვილი.

 

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში

კვლევა მომზადებულია ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით. ავტორები: ქეთევან ჩომახაშვილი, თამარ თომაშვილი, გირშელ ძებნიაური, სალომე ოსეფაშვილი, მარიამ პატარიძე. 2016

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ჩემი სახელი? My name is Different!

"ეს წიგნი ჩემზე და თქვენზეა, ჩვენზეა- ვინც ასე გამოვირჩევით საზოგადოებისგან. მინდა წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ ჩემი დაავადება- ჩემი დიაგნოზი- შეზოფრენია."

ეს არის კრებული, რომელიც აერთიანებს ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ადამიანების ნაშრომებს- ნახატებს, ტექსტებს, დღიურებიდან ამონარიდებს, ჩანახატებს და ჩანაწერებს.

პუბლიკაცია გამოცემულია ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სოციალური მომსახურება - ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დაკარგული ნაწილი

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: ბაბუცა პატარაია; კავშირი „საფარის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

შრომის პირობების ინსპექტირების ეფექტიანობის გაძლიერების აუცილებლობა - როგორი ვითარებაა საქართველოში?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: ნინო ელბაქიძე; თინათინ ნადარეიშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" სახელით. სახელით რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი   

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საარჩევნო სისტემის რეფორმა: 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გამოწვევა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: მიხეილ ბენიძე; ელენე ნიჟარაძე; სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" სახელით რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ხელისუფლების კომპრომისი ბავშვთა ძალადობის მიმართ

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: ანა აბაშიძე; ნანა გოჩიაშვილი; ანა არგანაშვილი; "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" სახელით რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები