ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

„ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგი - ძალუძს თუ არა არასასურველ დემოკრატიულ კონტროლს წამების თავიდან აცილება?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.
ავტორი:ცირა ჭანტურია; „ციხის საერთაშორისო რეფორმის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სასამართლო რეფორმა საქართველოში და ასოცირების ხელშეკრულებაძველი ღვინო ახალ კასრში - რა იცვლება?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციი სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში: მედიის მეშვეობით ჩართულობიდან გაძლიერებისკენ

უბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სტანდარსაქართველოს ენერგეტიკის სექტორი მზად ვართ თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ინფორინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის რეფორმირება

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

2014-2015 წწ. მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სახელმძღვანელო ადვოკატებისთვის ფულის გათეთრების პრევენციული ზომების თაობაზე

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
სახელმძღვანელო მომზადებულია: კახაბერ წერეთელის (ადვოკატი სისხლის სამართლის მიმართულებით), თამარ ხუბულურის
(ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის მთავარი იურისტი), ანა შალამბერიძის (საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი) მიერ.
გამოცემაზე პასუხისმგებელია: ზვიად კორძაძე (საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის თავმჯდომარე).

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

2014-2015 წწ. მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება – რისკები და შესაძლებლობები საქართველოსთვის

პოლიტიკის დაკუმენტი მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს" პროექტის„ცნობიერების ამაღლება და მხარდაჭერის გაზრდა ევროინტეგრაციის საკითხებზესაქართველოში: საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების საინფორმაციოკამპანია" ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია რუმინეთის მთავრობის მიერ. პროექტიგანხორციელდა რუმინეთის ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან თანამშრომლობით2016 წლის იანვრიდან 2016 წლის ივნისის ჩათვლით. საინფორმაციო მასალაშიგამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა არ გამოხატავდეს რუმინეთისმთავრობის, ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს" ან რუმინეთის ევროპული კვლევისცენტრის პოზიციას. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი  - კვლევის ავტორი: ლელა გვიშიანიკვლევის ხელმძღვანელი: ლინა ღვინიანიძე
კვლევა მომზადდა „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის" (EMC) და ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს" (OSGF) მიერ.პროექტის კოორდინატორი: ნინო კიკნაძერედაქტორი: ლაშა ქავთარაძედაკაბადონება: ალექსი კახნიაშვილიბეჭდვა: შპს „პროლოგი"  


სხვა ახალი ამბები და ანონსები