ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

აღმოსავლეთ პარტნიორობა

პუბლიკაცია მომზადდა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ შიდა პროექტის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმების შესაძლებლობათა გაზრდა“ ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებული ევროკომისიის მიერ. პუბლიკაციის მიზანია დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რას წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნირობა და რა შესაძლებლობებს სთავაზობს ის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს და მათ მოსახლეობას.

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

არასათანადო მოპყრობა აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში

ანგარიში მომზადებულია საქართველოს სახალხო დამცველისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. 
პროექტი დაფინანსებულია ღია საზოგადოების ფარგლების მიერ 

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

აივ ინფექცია/შიდსი და ადამიანის უფლებები

სახელმძღვანელო პაციენტებისთვის
ავტორები: ნუცა მახარაშვილი, თამუნა მაღლაკელიძე, მამუკა ჯიბუტი
გამოცემულია ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

”აღმოსავლეთის პარტნიორობა” და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა

წიგნი გამოცემულია პროექტის „ეროვნული პლატფორმის გააქტიურება "აღმოსავლეთის პარტნიორობის"
კონტექსტში საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარებისათვის" ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" მიერ (ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის
შინაარსზე).

გამოცემაზე პასუხისმგებელი: დავით ნარმანია - კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი
ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი.
ISBN: 978-99-41-0-3926-3

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის

ავტორები: კახაბერ ასლანიშვილი _ იურისტი
მამუკა ჯიბუტი _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის
დეკანი
ალექსანდრე იმედაშვილი _ დასავლეთ-საქართველოს საოლქო პროკურორი
გივი ჯავაშვილი _ საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტის საოჯახო მედიცინის კათედრის პროფესორი
ნინო კიკნაძე _ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო _ კანონის, მედიისა და ჯანმრთელობის პროექტის
დირექტორი
ზაზა მეიშვილი _ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სისხლის სამართლის
საქმეთა პალატის თავმჯდომარე
ნინო მირზიკაშვილი _ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
აპარატის უფროსი
ISBN: 978-9941-0-3010-9

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

ანგარიშვალდებულება დახმარების განხორციელებისას - კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში

წიგნი გამოიცა ”საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს”  მიერ ფონდის ”ღია საზოგადოება - საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა

წიგნი პაციენტებისთვის (გზამკვლევი)
წიგნი მომზადდა და გამოიცა ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველოს" და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის "კანონის და ჯანმრთელობის" ინიციატივის ფინანსური მხარდაჭერით.
ავტორები: მარინა კვაჭაძე, ირმა მანჯავიძე, ნუნუ კვანტალიანი, ნინო მირზიკაშვილი, ნინო გვენეტაძე, გივი აზაურაშვილი.
კორექტორი: ნათია სამსონია, პროექტის ხელმძღვანელი: ნინო კიკნაძე
ISBN 978-9941-0-3009-3
თბილისი 2011

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები-2010 პოლიტიკურ პარტიათა ეკონომიკური ხედვები

პროექტი განხორციელდა ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები