ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

აგვისტოს ნანგრევებში

არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის ნორმათა დარღვევის შესახებ.

მომზადდა და გამოიცა ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისების მიწოდების სტანდარტები

სამაგიდო კვლევები და რეკომენდაციები
გამოიცა ფონდ ”ღია საზოგადოება - საქართველო” მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის მექანიზმების შეფასება პირველად ჯანდაცვაში

მომზადებულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ფონდის ,,ღია საზოგადოება - საქართველო'' ფინანსური მხარდაჭერით.  

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

ანგარიშვალდებულება ბენეფიციარების მიმართ, მაისი2009

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

”ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგის მეოთხე ეტაპი”

ანგარიშში მიმოხილულია "ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის" ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობა 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან 2009 წლის 1 ოქტომბრამდე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ადგილობრივი თვითმმართველობა

№1

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის მონიტორინგი

შუალედური ანგარიში
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
პროექტი განხორციელდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ანტი-ტრეფიკინგული რეგიონალური პროგრამა საქმიანი შეხვედრების მასალები

(რუსულ ენაზე)
გამოშვება მომზადდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით
ჩაქვი

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო წამების წინააღმდეგ

პრეცენდენტული საქმეები დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციები

წიგნი I
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო"მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები