ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი

პიტერ მალანჩუკი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველოს" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ადამის ნეკნი ქალი მასმედიაში: პორტრეტი თუ კარიკატურა ჟურნალისტთა ასოციაცია გენდერ მედია კავკასია

გამოიცა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

აზროვნების ეკონომიკური წესი

პოლ ჰეინე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

არჩევნები და საზოგადოება

მალხაზ მაცაბერიძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ადგილობრივი თვითმმართველობა: გუშინ, დღეს, ხვალ

მერაბ გველესიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელების ფორმები საზღვარგარეთის ქვეყნებში და საქართველოში

პ.რეკვავა, რ.კუსიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ადგილობრივი თვითმმართველობა

№9; №10; №11; №12 - 2001           
საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და მართვის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი        
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ადგილობრივი თვითმმართველობა

საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და მართვის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი

N9
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

East and west

მამუკა ცეცხლაძე დაებეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

East and west

ლევან ცეცხლაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები