ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: მანანა ქოჩლაძე; ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივას" სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

გარდამავალი მართლმსაჯულების პერსპექტივები საქართველოში

გამოცემა ეხმარება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევების პირისპირ აღმოჩენილ საზოგადოებებს ანგარიშვალდებულების განვითარებაში, სიმართლის ძიებაში, რეპარაციასა და სანდო ინსტიტუტების შექმნაში.
ავტორი: ჰოვარდ ვერნი
პუბლიკაცია გამოიცა  ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით, გარდამავალი მართლმსაჯულების საერთაშორისო ცენტრის მიერ.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

განვითარების პოლიტიკის ზეგავლენა გარემოზე და გარემოს საკითხების ინტეგრირება განვითარების პოლიტიკაში

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: მანანა ქოჩლაძე, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

გზამკვლევი ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე

დაკაბადონება: თორნიკე ლორთქიფანიძეთარგმნა: თამარ დეკანოსიძე, ნანა მესხორიძე, ეკატერინე აფშილავა 
ISBN: 978-9941-0-6488-3 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

გზა ღია ევროპისკენ

ადვოკატირების სახელმძღვანელო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის: მიგრაციისა და სავიზო პოლიტიკის სფეროებში ევროკავშირის პოლიტიკის გააზრება და მასზე ზემოქმედების მოხდენა.
პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტი  „ბროშურის „Way to an Open Europe" თარგმნა და გავრცელება"  ფარგლებში.
ავტორი: პიოტრ კაჟმირკევიჩი 
თბილისი, 2013 

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

'ადვოკატირების გზამკვლევი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის: 'ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი და ადვოკატირება'

'ადვოკატირების გზამკვევი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის: 'ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი და ადვოკატირება'

აღნიშნული პუბლიკაცია მომზადებულია ღია საზოგადოების ფონდების ადგილობრივი მმართველობის და საჯარო სექტორის რეფორმის ინიციატივის მხარდაჭერით.

ISBN: 978-9941-0-5661-1

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

გზამკვლევი პოლიტიკური პატიმრების შესახებ საქართველოში

გამოცემა მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „სამოქალაქო საზოგადოების მიერ პოლიტიკური პატიმრების საკითხების შესწავლა" ფარგლებში, რომელიც განახორციელა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლმა . ავტორების მიერ გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი
მასალის შინაარსზე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

გზამკვლელვი ქ. თბილისის ბიუჯეტი და საბიუჯეტო პროცესები

საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტი


სხვა ახალი ამბები და ანონსები