ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

გენდერი - სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი

თამარ კიკნაძე; ნათელა დონაძე
წიგნი მომზადდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ხელშეწყობით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

გაუპატიურება და სქესობრივი ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება

სტუდენტის სახელმძღვანელო
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ქართულ ოსური კონფლიქტის მიზეზების, დინამიკის, გადაწყვეტის გზების ძიებისა და სავარაუდო მიმართულებების შესახებ

ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" სერია №1
(ფღსს სერია - ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები) 

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

გზა კონფლიქტის გადაწყვეტისაკენ - გზა ერთმანეთის გულებისაკენ

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

გლობალიზაცია - კრიტიკული ანალიზი

პოლ პერსტი, გრემ ტომპსონი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

გზა კონფლიქტის გადაწყვეტისაკენ-გზა ერთმანეთის გულებისაკენ

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო"მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

გამოყენებითი ეკონომიკა

სავარჯიშოთა კრებული 

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

გამოყენებითი ეკონომიკა

სავარჯიშოთა კრებული მასწავლებლისათვის
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

გეომეტრია

მე-7 კლასის სახელმძღვანელო
გურამ გოგიშვილი; თეიმურაზ ვეფხვაძე; ია მებონია; ლამარა ქურჩიშვილი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები