ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დისკრიმინაციული შევიწროება

შედარებით-სამართლებრივი ანალიზიანალიტიკური
სტატიის ავტორი: ეკატერინე ლომთათიძე; საქმეების თარგმნაზე მუშაობდნენ: ეკატერინე ლომთათიძე, ელენე ქაიხოსროშვილი, გიორგი დვალაძე, ნინო ჯანაშია 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დანაშაულის პროვოკაციის აკრძალვა

კვლევა განხორციელდა "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს" მიერ დაფინანსებული პროექტის - სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის რეკომენდაციების შემუშავება" ფარგლებში.
ავტორი: თინათინ ცხვედიანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

„კოალიცია თანასწორობისთვის" არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც2014 წელს ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ხელშეწყობით შეიქმნადა შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის წევრებიარიან: „ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)",„იდენტობა", „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი", კავშირი „საფარი", „საქართველოსახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერიჯგუფი (WISG)" და "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)".კოალიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერებადა დისკრიმინაციასთან ეფექტიანი ბრძოლის ხელშეწყობაა. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

დედობის და მშობლობის დაცვა - საქართველოს დავიწყებული ვალდებულებები

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.
ავტორი: ბაბუცა პატარაია, კავშირი „საფარის" სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

მედიის მარეგულირებელი ორგანოების შესაძლებლობათა სისტემური განვითარება საქართველოში: საჭიროებათა იერარქია

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: მაია მიქაშავიძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

2014-2015 წწ. მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

დანაშაული და გადამეტებული სასჯელი: საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი და მიზეზები

ავტორები:

გავინ სლეიდი
იაგო კაჭკაჭიშვილი
ლელა ცისკარიშვილი
ნიკა ჯეირანაშვილი
ნინო გობრონიძე
მრჩევლები: ბარონესა ვივიენ სტერნი, პროფესორი ენდრიუ ქოილი 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით.  

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

დამოუკიდებელი საქართველო - სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები

ავტორი: დავით გზირიშვილიპროექტის;
ორგანიზატორი: ირმა ხაბაზი;
დიზაინერი: თორნიკე ლორთქიფანიძე
ISBN: 978-9941-0-4493-9 

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

დონორთა გამჭვირვალობის რეიტინგი, ივნისი 2009

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში


სხვა ახალი ამბები და ანონსები