ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა 2008 და 2009 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტში, აპრილი 2009

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

დონორთა დახმარებით განხორციელებული პროექტების ზეგავლენა გარემოზე

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2007

დაკავებულის უფლებები

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო"ბროშურა

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

დრო და მარადისობა (I ნაწილი)

ბაჩანა ბრეგვაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

დრო და მარადისობა (II ნაწილი)

ბაჩანა ბრეგვაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

დამხმარე სახელმძღვანელო უნარშეზღუდული ქალებისათვის

ე.ა.ბერნსი; რ.ლოვიჩი; ჯ.მაქსველი; კ.შაპირო.
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

დაავადებათა მართვის სტანდარტები

საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოება
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

დაავადებათა მართვის ძირითადი პრინციპები

საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოება
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

Deutsch

მე-6 კლასის სახელმძღვანელო
ლუიზა კობახიძე; ლუიზა მეტრეველი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები