ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება საქართველოში - ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის" შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ".

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ცოდნის მიღებისა და საინფორმაციო სისტემების განვითარების გზით მცირე ფერმერებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ბაზრის მისაწვდომობის გაუმჯობესება

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: მიხეილ პაკაცოშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში: მედიის მეშვეობით ჩართულობიდან გაძლიერებისკენ

უბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ეჭვმიტანილთა საპროცესო უფლებები საქართველოში

წინამდებარე ნაშრომი გამოცემულია ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველო" და „ღია საზოგადოება მართლმსაჯულების ინიციატივის" ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით. ტექსტისა და კომენტარების ავტორების მიერ გამოხატული შეხედულებები, მოსაზრებებიდა განცხადებები მხოლოდ მათ ეკუთვნით და არ გამოხატავს ფონდ„ღია საზოგადოება-საქართველოსა" და „ღია საზოგადოება მართლმსაჯულების ინიციატივის" მოსაზრებებს.
ავტორები: ბესარიონ ბოხაშვილი; გიორგი მშვენიერაძე; ირაკლი ყანდიაშვილი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

ევრაზიული საბაჟო კავშირის საფრთხეები ევროინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს პერსპექტივა

პუბლიკაციაში აღწერილია ევრაზიული კავშირის საფრთხეები ევროინტეგრაციის გზაზე

მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით

ავტორი: ნინო ევგენიძე - ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრ (EPRC)

თბილისი, 2013 წელი

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დაცვა აღმოსავლეთ ევროპაში

გამოცემაზე პასუხისმგებელი პირი და რედაქტორი - თამარ ქალდანი
ნაშრომის ადამტირებაზე, რედაქტირებასა და კორექტურაზე მუშაობდნენ - თემურ რეხვიაშვილი, ნიკა ჯეირანაშვილი, მარინა გვიმრაძე 

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფო ზეწოლის შემთხვევების გამოვლენა

კვლევა გამოიცა ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ წინამდებარე კვლევაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავს ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველოს" პოზიციას, შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

ევროგაერთიანების აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და საქართველოს ინოვაციური განვითარების პერსპექტივები

გამოცემულია ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველოს”  მხარდაჭერით.
ავტორები: ინეზა გაგნიძე, დავით გაბუნია, თამარ მარსაგიშვილი, ოლეგ შატბერაშვილი.
ISBN: 978 9941-0-3679-8

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირ-საქართველოს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება 2011 წელს

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.

გამოცემულია ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მიერ. ანგარიშზე მუშაობდნენ ექსპერტები:თამარ პატარაია, თამარ ხიდაშელი, მათიას ჰიუტერი, ნინა ხატისკაცი, მანანა ქოჩლაძე და ქეთევან ციხელაშვილი. ანგარიში მომზადებულია ინგლისურ ენაზე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა: ევროკავშირ-საქართველოს სამოქმედო გეგმის ამოცანების შესრულება

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" მიერ პარტნიორებთან თანამშრომლობით.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები