ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საქართველოს სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების შესრულება

ჩრდილოვანი ანგარიში 2009
სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

მომზადებულია სამოქალაქო განვითარების პროგრამის ფარგლებში. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში

ინსტიტუციური მზადყოფნის შეფასებითი კვლევა
2006 წლის მაისის მდგომარეობით
N5 (2)დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება_საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ელ-გამჭვირვალობის დანერგვა საქართველოში

სამართლებრივი ბაზის მიმოხილვა
ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები
N5 (1)
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის - არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებები

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფის ხედვა საქართველოს მთავრობისათვის განსახილველად.  პროექტის ინიციატორები და მხარდამჭერები: ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო", ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი და ფონდი "ევრაზია".

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ევროპული დიდაქტიკა

ბელა გომელაური, მამუკა თავხელიძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ეთიკის საფუძვლები

ჯ.ე.მური
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ევროპული ენობრივი პორტფელი მოზრდილთა და ზრდასრულთათვის

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ეკონომიკის პრინციპები

ჩარლზ ა. სთალი, გრეგორი მენქიუ
(მასწავლებლის წინგი)

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ენა და კულტურა

თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დასავლური აზროვნების კვლევის ინსტიტუტი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები