ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

ელექტორატის პროფილი: გამოკითხვის ანგარიში

ანგარიში მომზადებულია საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ.
პროექტი განხორციელებულია ღია საზოგადოება - საქართველოს მხარდაჭერით
ავტორი: ნანა სუმბაძე

პუბლიკაციის თარიღი: 2007

ზედოზირება - პირველადი დახმარება

ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო" ბროშურა

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ

N95 ბრძანებულების სამოქალაქო მონიტორინგის ანგარიში
დაიბეჭდა ფონდის"ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები