ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

თანასწორობა და შრომითი ურთიერთობები საქართველოში: საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის" შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ".

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

თანატოლთა მედიაციის ტრენინგ მოდული

ტრენერთა სახელმძღვანელო
ავტორი: ნათია კუჭუხიძე; პროექტის მენეჯერები: ანა სუბელიანი, თამაზ ახობაძე; რედაქტორი: თამთა გოგიჩაშვილი; დიზაინი და დაკაბადონება: ნიკოლოზ შაიშმელაშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

თანამედროვე მიდგომები და საქართველოს გამოწვევები

კვლევა ჩაატარა ასოციაცია მწვანე ალტერნატივამ პროექტის „საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალტურისტულ ზონებში" ფარგლებში. პროექტს ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ინიციატივითა და ფინანსურიმხარდაჭერით ახორციელებენ ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა", „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთაასოციაცია", „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო" და „საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია".
მწვანე ალტერნატივა მადლობას უხდის ფონდს „ღია საზოგადოება - საქართველო" ანგარიშის მომზადებისა დაგამოცემისთვის გაწეული ფინანსური მხარდაჭერისთვის.
ამ გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები არ შეიძლება განხილულ იქნეს ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველო"შეხედულებათა ამსახველად. ფონდი არ არის პასუხისმგებელი გამოცემის შინაარსზე. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

თაობები და ღირებულებები

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი
პროექტი განხორციელებულია ფონდის:
„ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით.
ინგლისური ტექსტის რედაქტორი: მერი ელენ ჩეტვინი
წიგნის დიზაინი: მაია სუმბაძე
დაკაბადონება: ქეთევან გოგავა
ISBN 978-9941-0-4604-9

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

18_თვიანი ეკონომიკური პროგრამის მიმდინარეობა საქართველოში, IMF Stand By მექანიზმის ფარგლებში

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო მაგისტრალის ნატახტარი-აღაიანის 27-43კმ მონაკვეთის რეკონსტრუქცია

მონიტორინგის ანგარიში
პუბლიკაცია გამოიცა ფონდის ადამიანის უფლებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის დაფინანსებით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ქ.თბილისის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო სამსა-ხურის 2006 წლის მიზნობრივი პროგრამების I კვარტლის შესრულების მონიტორინგის შედეგები

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

თინა

თინა თუშმალიშვილის თვალით დანახული მე-20 საუკუნე
გამოიცა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

თუშური ქრონიკები

გიორგი ცოცანიძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები