ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ინფორინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის რეფორმირება

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

ინიციატივა ცვლილებებისთვის

თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდილება საბჭოთა ოკუპაციამდე, 2015

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

ისტორიები საქართველოს ციხეებიდან

პუბლიკაცია გამოიცა ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის გავრცელების კვლევის პროექტის ფარგლებში წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ. 2014 წელი.  

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საინფორმაციო ბიულეტენი-ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების ინსტიტუტი

წინამდენარე ნაშრომი წარმოადგენს „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" პროექტის „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზი"-ს ფარგლებში განხორციელებულ კვლევას, რომელიც ეხება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას საქართვლოში. ბიულეტენში მოცემულია საქართველოს საჯარო დაწესებულებებიდან პროექტის ფარგლებში ოფიციალურად გამოთხოვნილი და მიღებული საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკური ანალიზი. პროექტი და ბიულეტენის გამოცემა განხორციელდა ფონდის „ღია საზოგადოება საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით.
კვლევის ავტორი: ანა მდინარაძე; რედაქტორი: ლევან ავალიშვილი
გამოცემაზე მუშაობდნენ: ლევან ავალიშვილი, გიორგი კლდიაშვილი, მარიამ გაბაშვილი, მარიკა კეჭაყმაძე, კონსტანტინე ჯანჯღავა.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ისტორიციზმის სიღატაკე

კარლ პოპერი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ინვესტიცია ჯანმრთელ მომავალში

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის სამოქმედო გეგმა მკურნალობისა და რისკის მინიმიზაციის სფეროში 2007-2009 წლებისთვის
ჯ.რადიმეცკი, დ.ოთიაშვილი, ვ.ცერცვაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ინვესტიცია ჯანმრთელ მომავალში

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის სამოქმედო გეგმა მკურნალობისა და რისკის მინიმიზაციის სფეროში 2007-2009 წლებისთვის
ჯ.რადიმეცკი, დ.ოთიაშვილი, ვ.ცერცვაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ინსტრუქტორის უნარ-ჩვევები

სტუდენტის სახელმძღვანელო
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები