ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

მაღალი დონის კორუფციის აღმოფხვრა საქართველოში: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: ერეკლე ურუშაძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი. თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

მართლმსაჯულების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები

ავტორები: ქეთევან ჩომახაშვილი; სალომე ოსეფაშვილი.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

მცირე ფერმერებისა და მეწარმეებისათვის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების დანერგვაში ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების შეფასება

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე.
ავტორი: მიხეილ პაკაცოშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში

კვლევა მომზადებულია ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით. ავტორები: ქეთევან ჩომახაშვილი, თამარ თომაშვილი, გირშელ ძებნიაური, სალომე ოსეფაშვილი, მარიამ პატარიძე. 2016

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

მოთხოვნის/საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

საქართველოს სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი.
პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

მოწმის დაკითხვის წესის რეფორმა საქართველოში

რედაკტორები:
გიორგი ბურჯანაძე
გიორგი ჩიტიძე
ნიკა ჯეირანაშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

10 მითი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესახებ

პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" შიდა პროექტის "აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმების შესაძლებლობათა გაზრდა" ფარგლებში.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

მადნეული კანონზე მაღლა

მწვანე ალტერნატივა, 2013
მომზადებულია ფონდი ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერილი პროექტის ‘ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფო ზეწოლის შემთხვევების გამოვლენა' ფარგლებში. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში: სასურველი და რეალიზებული

საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვის ”ბარომეტრი 2009” ანგარიში.

მომზადებულია ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

Citizen Participation in Self-Governance
Synopsis
ინგლისურ და ქართულ ენებზე


სხვა ახალი ამბები და ანონსები