ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

მომპოვებითი მრეწველობა და ენერგოგადაზიდვები საქართველოში შემოსავლების გამჭვირვალობის დონის ანალიზი

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით
ჩამოტვირთეთ
(ინგლისურად)

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

Monitoring of Millennium Challenge Program Report

The project is implemented with support of "Open Society Georgia Foundation"

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

On the Reasons, Dynamics, Ways and Posibile Darections of a Solution to the Georgian-Ossetian Conflict

(Policy Paper №1 )
ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" სერია №8 
(ფღსს სერია - ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები) 

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

მენეჯმენტი კადრები და შემოსავლები

სახელმძღვანელო წარმატებული გაზეთის შესაქმნელად
ლუის ვოლმანი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ხელშეწყობით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

მოპოვებითი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივა სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელოს ქართული ვერსია გამოქვეყნებულია ფონდის
"ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის დადგენილი სახელმწიფო შეღავათები და დახმარებები

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ახალგაზრდული კავშირი
დაიბეჭდა ფონდის"ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

მრავალეთნიკური საქართველო გასულ საუკუნეში

ქალთა მეხსიერება
გამოიცა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ხელშეწყობით

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

მართვის ზოგიერთი თავისებურებანი

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

მცხეთის რაიონის საკრებულოს ცნობარი

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

მუნიციპალური სამართალი

ო.მელქაძე, ზ. ეზუგბაია
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები