ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

მსჯელობა მეტოდის შესახებ; მეტაფიზიკური მედიტაციები

რენე დეკარტი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" დაფინანსებით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

მცხეთის რაიონის საკრებულოს ცნობარი

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

მედია მეგზური

(ქართული და ინგლისური ვარიანტები)
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ხელშეწყობით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

მცხეთის ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნობარი

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

მცხეთის რაიონის საკრებულოს სხდომის ოქმების, გადაწყვეტილებების ცნობა-რი

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: -0001

მეწარმეობა და კორუფცია საქართველოში

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები