ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ოცი წელი საპარლამენტო კონტროლის გარეშე

უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს ზედამხედველობა შინაგან საქმეთა, უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების საქმიანობაზე საქართველოში
ავტორთა ჯგუფი: კვლევის ხელმძღვანელი და სამეცნიერო რედაქტორი - ვახუშტი მენაბდე; მკვლევრები - თამარ პაპაშვილი, ნინო ქაშაკაშვილი, გიორგი კეკენაძე; კვლევის ასისტენტი - ანა ბერიძე  
ISBN 978-9941-0-9697-6  

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

ომი, სამართალი, მშვიდობა

წიგნი გამოიცა ფონდის ”ღია საზოგადოება - საქართველო” მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

ომის შემდეგ დაპირებული ფინანსური დახმარების კრედიტის კომპონენტის შეფასება, ივლისი 2009

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ოჯახური ძალადობა

ინსტრუქტორის სახელმძღვანელო
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ოჯახური ძალადობა

სტუდენტის სახელმძღვანელო
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

ოსური ზეპირსიტყვიერება

ნაირა ბეპიევა; მერი ცხოვრებოვა
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ოკასენ და ნიკოლეტი

პატარა მკითხველის ბიბლიოთეკა
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" დაფინანსებით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები