ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

პირის დაკავების სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა

გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის მიერ.
ავტორები: დავით სულაქველიძე; ქეთევან ჩომახაშვილი; გირშელ ძებნიაური; თამარ თომაშვილი; თეონა მატარაძე.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

პროფესიული განათლების რეფორმა - უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ლაშა მელაძე, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (ჩDD); რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

პროკურატურის რეფორმა საქართველოში: ნახევრად სავსე თუ ნახევრად ცარიელი ჭიქა?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.

ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი; ეკატერინე ციმაკურიძე, "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" სახელით, რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში

კვლევითი ჯგუფის წევრები: ლალი ბაქრაძე; თინათინ ბრეგვაძე; ქეთევან გურჩიანი; თამარ ლორთქიფანიძე; ნინო ურუშაძე; ლიკა ღლონტი; სიმონ ჯანაშია.
კვლევა მომზადებულია ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით 

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

პროკურატურის რეფორმა საქართველოში. რა დევს სასწორზე?

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

პოლიტიკა ქალების გარეშე - კვოტები, როგორც გამოსავალი

ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის შედეგები.
პლიტიკის დოკუმენტი.
ავტორი: ბაია პატარაია, კავშირი "საფარი" 

პუბლიკაციის თარიღი: 2015

პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა

ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის. საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი ანტონ ქელბაქიანი; ნატალია ცაგარელი
სექტემბერი - ნოემბერი 2014 წელი

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

პალიატიური მზრუნველობა და ადამიანის უფლებები

სახელმძღვანელო პაციენტებისთვის
ავტორი: გივი ჯავაშვილი
გამოცემულია ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პაციენტთა და აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სოციალური, სამედიცინო და სამართლებრივი მდგომარეობის სოციოლოგიური შესწავლა

გამოცემულია სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" მხარდაჭერით. 2011 წ.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა

ეს კვლევა პოლიტუკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობასთან და მათ ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს მიმოიხილავს. იგი ოთხი თავისგან შედგება. ესენია: 1. პოლიტიკურ პარტიათა ყოველწლიური სახელმწიფო დაფინანსება; 2. საარჩევნო კომპანიების დაფინანსება: 3. 2010 წლის ადგილობრივი თვათმმართველობის არჩევნების დროს ამომრჩეველთა სიების გადასამოწმებლად პარტიებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოპილი დაფინანსება; 4. რეკომენდაციები პარტიათა დაფინანსების კუთხით არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები