ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

პოლიციის სტრატეგია ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ

დულუსის მოდელის მიხედვით
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

პოლიცია და ნარკოტიკები

ინსტრუქტორის სახელმძღვანელო
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

პოლიცია და ნარკოტიკები

სტუდენტის სახელმძღვანელო
დაიბეჭდა
ფონდისღია საზოგადოება-საქართველომხარდაჭერით

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

პალიატიური მზრუნველობა

პროფ. კორძაიას რედაქციით
წიგნი წარმოადგენს "პალიატიური მზრუნველობის", როგორც სასწავლო დისციპლინის სახელმძღვანელოს შექმნის პირველ მცდელობას.

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან-მესხეთი და მესხები 1918 -1944 წწ

მარინე ბერიძე
გამოიცა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

პოლიტიკური იდეოლოგიები - შესავალი ნაწილი

ენდრიუ ჰეივუდი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2004

Полиэтническая грузия: XX век память женщин

книга подготовлена при поддержке фонда «Открытое общество - Грузия»

პუბლიკაციის თარიღი: 2001

პოლიტიკური მეცნიერების სწავლების პრობლემები და პერსპექტივები

ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის, პოლიტოლოგიის სპეციალობის
სტუდენტთა კონფერენციის მასალები
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები