ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

რა უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა საქართველოში სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა და დემოკრატიული კონტროლის ხელშეწყობის მიზნით

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი. თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

როგორ ვაიძულოთ პრივილეგირებული საწარმოები, შეასრულონ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნები

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ქეთევან გუჯარაიძე, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

It's Georgia's Time

Authors: Vano Chkhikvadze, Open Society Georgia Foundation
Krzysztof Mrozek , The Stefan Batory Foundation

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

როგორ მივიღოთ ვიზა

კვლევა მომზადებული ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს"

პუბლიკაციის თარიღი: 2013

რა არის ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა?

დოკუმენტი მომზადებული ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს" მიერ
ნინო კიკნაძე
თბილისი, 2013 წელი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

რატომ აყალბებენ ქართულ ტოპონიმებს? - მერაბ ბერიძე

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ინტეგრაციისა და სამოქალაქო განათლების პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის - "გზა ინტეგრაციისაკენ" - ფარგლებში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

რუსთავის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციულ-სამართლებ-რივი აქტები

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება_საქართველო" მხარდაჭერით

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

როგორ ვამუშაოთ დემოკრატია

სამოქალაქო ტრადიციები თანამედროვე იტალიაში
რობერტ დ.პატნემი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

რაინდი, ქალი და მღვდელი

ჟორჟ დიუბი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2005

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები