ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესების საჭიროება

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის" შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ".

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმა: ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების გზაზე მიღწეული პროგრესი

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის" შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ".

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

სკოლის კლიმატის კვლევის მეთოდოლოგია

ტრენერთა სახელმძღვანელო
ავტორი: ნატო ყვავილაშვილი; პროექტის მენეჯერები: ანა სუბელიანი, თამაზ ახობაძე; რედაქტორი: თამთა გოგიჩაშვილი;  დიზაინი და დაკაბადონება: ნიკოლოზ შაიშმელაშვილი; ილუსტრაციების ავტორი: კოკა ქიტიაშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

საქართველოში სექსუალური შევიწროების საკანონმდებლო რეგულირების არარსებობა

წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2017 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე.
ავტორი: ბაბუცა პატარაია - კავშირ „საფარის" სახელით. რეცენზენტი: პროფ. ტობიას შუმახერი. თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

სოციალური მუშაობა ბავშვთა კეთლდღეობის სფეროში: არსებული გამოწვევები და პროფესიონალთა მზაობა

ავტორები: ინგა საითაძე, დარეჯან დვალიშვილი 
ვებგვერდი შეიქმნა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი:ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები
ავტორები: გიორგი ტოკლიკიშვილი; თეონა ტურაშვილი; კოკა კიღურაძე; თამარ ნასყიდაშვილი; გოგა თუშურაშვილი; ვახტანგ ნაცვლიშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და სამომავლო პერსპექტივები

პროექტი განხორციელდა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის (GCSD) მიერ ფონდი «ღია საზოგადოება - საქართველოს» ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან დოლიძეპროექტის გუნდი: კახა გოგოლაშვილი, გოგიტა ღვედაშვილი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017
პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ლალი პერტენავა, "აღმოსავლეთ პარტნიორობისხელოვნებისა და კულტურის საბჭო"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სოციალური პარტნიორობა მთავრობის მხარდაჭერის გარეშე

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: ნინო ელბაქიძე, თინათინ ნადარეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  


სხვა ახალი ამბები და ანონსები