ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2018

სოციალური მუშაობა ბავშვთა კეთლდღეობის სფეროში: არსებული გამოწვევები და პროფესიონალთა მზაობა

ავტორები: ინგა საითაძე, დარეჯან დვალიშვილი 
ვებგვერდი შეიქმნა ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველოს მუნიციპალიტეტებისერთიანი ეროვნული შეფასება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი:ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები 

იავტორები: გიორგი ტოკლიკიშვილი; თეონა ტურაშვილი; კოკა კიღურაძე; თამარ ნასყიდაშვილი; გოგა თუშურაშვილი; ვახტანგ ნაცვლიშვილი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და სამომავლო პერსპექტივები

პროექტი განხორციელდა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის (GCSD) მიერ ფონდი «ღია საზოგადოება - საქართველოს» ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან დოლიძეპროექტის გუნდი: კახა გოგოლაშვილი, გოგიტა ღვედაშვილი

პუბლიკაციის თარიღი: 2017
პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

პუბლიკაცია მომზადებულულია სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის პროექტის _ "ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი" _ ფარგლებში.წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ოქტომბრამდე. 
ავტორი: ლალი პერტენავა, "აღმოსავლეთ პარტნიორობისხელოვნებისა და კულტურის საბჭო"; რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სოციალური პარტნიორობა მთავრობის მხარდაჭერის გარეშე

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: ნინო ელბაქიძე, თინათინ ნადარეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სტრუქტურული რეფორმის დაგეგმვა: საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორი: ელენე ნიჟარაძე, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება",  რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს საჯარო სექტორში ეთიკური ქცევის უზრუნველყოფა: წესები, ტრენინგი და აღსრულება

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორი: ერეკლე ურუშაძე; "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" სახელით, რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ

კრებული გამოიცა საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. იგი აერთიანებს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე მეცნიერის სტატიას საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტისა და კონსტიტუციური წესრიგის შესახებ.

 

საქართველოს კონსტიტუციის ანალიზისას, ქართულ აკადემიურ კომენტარებში, ძირითადად, ტექსტის ინტერპრეტაციას მისდევენ, შეფასების მასშტაბი კი შედარებითი პოლიტიკის რესურსებია, რომლებიც დასავლური კონსტიტუციური რეჟიმების აღწერილობით კლასიფიკაციებს (საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, შერეული) გვაძლევენ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში, კონსტიტუციური ტრანსფორმაციებისა და რეფორმების კვალდაკვალ, არ წყდება კამათი იმაზე, ამ აღწერილობითი კლასიფიკაციიდან რომელს მიეკუთვნება/უნდა მიეკუთვნებოდეს საქართველოს კონსტიტუცია. ამ დებატებისას, შედარებით ნაკლები დრო ეთმობა ამა თუ იმ ინსტიტუციური მოდელის ნორმატიულ გამართლებას, ასევე უფრო ფართო პოლიტიკური, სოციალური თუ ისტორიული კონტექსტის ანალიზს. იმისათვის, რომ საქართველოს კონსტიტუციის წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე ვიმსჯელოთ, კრებული მიზნად ისახავს საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტი ფართო საზოგადოებრივ კონტექსტში წაიკითხოს. 

2016 წელი. რედაქტორები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით ზედელაშვილი.

 

 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები