ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.
ავტორი: მურმან მარგველაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის" სახელით; რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სტრუქტურული რეფორმის დაგეგმვა: საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორი: ელენე ნიჟარაძე, "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება",  რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს საჯარო სექტორში ეთიკური ქცევის უზრუნველყოფა: წესები, ტრენინგი და აღსრულება

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 

ავტორი: ერეკლე ურუშაძე; "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" სახელით, რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია, თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ

კრებული გამოიცა საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. იგი აერთიანებს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე მეცნიერის სტატიას საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტისა და კონსტიტუციური წესრიგის შესახებ.

 

საქართველოს კონსტიტუციის ანალიზისას, ქართულ აკადემიურ კომენტარებში, ძირითადად, ტექსტის ინტერპრეტაციას მისდევენ, შეფასების მასშტაბი კი შედარებითი პოლიტიკის რესურსებია, რომლებიც დასავლური კონსტიტუციური რეჟიმების აღწერილობით კლასიფიკაციებს (საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, შერეული) გვაძლევენ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში, კონსტიტუციური ტრანსფორმაციებისა და რეფორმების კვალდაკვალ, არ წყდება კამათი იმაზე, ამ აღწერილობითი კლასიფიკაციიდან რომელს მიეკუთვნება/უნდა მიეკუთვნებოდეს საქართველოს კონსტიტუცია. ამ დებატებისას, შედარებით ნაკლები დრო ეთმობა ამა თუ იმ ინსტიტუციური მოდელის ნორმატიულ გამართლებას, ასევე უფრო ფართო პოლიტიკური, სოციალური თუ ისტორიული კონტექსტის ანალიზს. იმისათვის, რომ საქართველოს კონსტიტუციის წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე ვიმსჯელოთ, კრებული მიზნად ისახავს საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტი ფართო საზოგადოებრივ კონტექსტში წაიკითხოს. 

2016 წელი. რედაქტორები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით ზედელაშვილი.

 

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სოციალური მომსახურება - ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დაკარგული ნაწილი

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: ბაბუცა პატარაია; კავშირი „საფარის" სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

საარჩევნო სისტემის რეფორმა: 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გამოწვევა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორები: მიხეილ ბენიძე; ელენე ნიჟარაძე; სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" სახელით რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი  

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სასამართლო რეფორმა საქართველოში და ასოცირების ხელშეკრულებაძველი ღვინო ახალ კასრში - რა იცვლება?

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას. 
ავტორი: ანა ნაცვლიშვილი; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციი სახელით. რეცენზენტი: კორნელი კაკაჩია; თარგმანი: ანა გეგეჭკორი 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

2014-2015 წწ. მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები გამოცემულია ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

სახელმძღვანელო ადვოკატებისთვის ფულის გათეთრების პრევენციული ზომების თაობაზე

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
სახელმძღვანელო მომზადებულია: კახაბერ წერეთელის (ადვოკატი სისხლის სამართლის მიმართულებით), თამარ ხუბულურის
(ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის მთავარი იურისტი), ანა შალამბერიძის (საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი) მიერ.
გამოცემაზე პასუხისმგებელია: ზვიად კორძაძე (საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის თავმჯდომარე).

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

იმუნიტეტი როგორც ხელშეუხებლობის გარანტი?

კვლევა განხორციელდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს მიერ პროექტის - "დაცული არჩევანი - ეფექტური თვითმმართველობის გარანტი " - ფარგლებში, "ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს" (OშGF) ფინანსური მხარდაჭერით.
გამოცემაზე პასუხისმგებელია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო და მისი შინაარსი არ გამოხატავს დონორის ოფიციალურ პოზიციას.
ავტორები:დავით აბესაძე; ირმა პავლიაშვილი; ნინო თვალთვაძე; თამარ ებრალიძე; რედაქტორი:ხათუნა ყვირალაშვილი; ტექ. რედაქტორი:ირაკლი სვანიძე; გამოცემაზე პასუხისმგებელი პირები: თამარ გვარამაძე; ირმა პავლიაშვილი; ნინო თვალთვაძე.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები