ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი და რეკომენდაციები

ავტორების მიერ წინამდებარე კვლევაში გამოთქმული მოსაზრება არ გამოხატავს ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველოს" პოზიციას, შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

საკუთრების დაუცველი უფლება საქართველოში

ანგარიში მომზადებულია პროექტის "საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში" ფარგლებში ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ: ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა", "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია","საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო" და "საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია". წინამდებარე ნაშრომი პროექტის ფარგლებში მომზადებული მესამე ანგარიშია და მიმოიხილავს მოქალაქეთა მიერ სახელმწიფოს სასარგებლოდ მასიურად ჩუქებისა და მიტოვების ფაქტებს.

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგის ანგარიში

ავტორები:
ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში, კოალიცია „არჩევნის თავისუფლებისთვის" წევრი
რევაზ საყევარიშვილი, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, ანალიტიკური ცენტრის „ეკონომეტრის" დირექტორი
ლევან ალაფიშვილი, იურისტი
თამარ კორძაია, იურისტი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი
მაგდა პოპიაშვილი, საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე, კოალიცია „არჩევნის თავისუფლებისთვის" წევრი

პუბლიკაციის თარიღი: 2012

საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2011 წლის მიმოხილვა

კვლევა გამოიცა „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ ფინანსური მხარდაჭერით.
პუბლიკაციის თარიღი: 2012

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ოთხწლიანი გზა (2007-2010)- სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტის - ”საქართველოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების 2007-2010 წწ შესრულების შეფასება - სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა” - ფარგლებში
ISBN: 978-9941-0-3965-2

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა. მთავარი თემა: საერთაშორისო ფულადი გზავნილების როლი საქართველოეს ეკონომიკაში. დეკემბერი 2011

"ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა" 2011 წლის სექრტემბრიდან დაიწყო ყოველკვარტალური გამოცემის „ საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა" გამოცემა.

გამოცემები მზადდება"ღია საზოგადოების ინსტიტუტის" ინსტიტუციონალური დახმარების პროექტის ფარგლებში. 

ყოველკვარტალურ გამოცემებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკის ანალიზს. თოთოეულ გამოცემაში მთავარი ფოკუსი გაკეთებული იქნება ერთ მთავარ თემაზე, რომელიც დეტალურად იქნება მიმოხილული. ამასთან, ყველა გამოცემაში  გაანალიზებული იქნება ეკონომიკის ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორებიცაა: მთლიანი შიდა პროდუქტი, მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ინფლაცია და უმუშევრობა, საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ქვეყნის ბიუჯეტი და ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება, ქვეყნის საბანკო სექტორი და ასევე, საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივიდან.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

სამოქალაქო დიპლომატია ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში

გამოცემულია ფონდის "ღია საზოგადოება -საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.
ავტორი:
ტატო ხუნდაძე თამარ ხელაძე
ირაკლი სესიაშვილი
თარგმანი: ინგლისური ტექსტის რედაქტორი
ლია მამნიაშვილი ვინსენტ ბოივინი

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში

გამოიცა ფონდის ”ღია საზოგადოება - საქართველო” მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საზოგადოებრივი აზრი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოში

გამოიცა ფონდის ”ღია საზოგადოება - საქართველო” მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვა. მთავარი თემა: დასაქმებისა და უმუშევრობის ტენდენციები. ნოემბერი 2011

"ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა" 2011 წლის სექრტემბრიდან დაიწყო ყოველკვარტალური გამოცემის „ საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა" გამოცემა.

გამოცემები მზადდება"ღია საზოგადოების ინსტიტუტის" ინსტიტუციონალური დახმარების პროექტის ფარგლებში. 

ყოველკვარტალურ გამოცემებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი წარმოგიდგენთ საქართველოს ეკონომიკის ანალიზს. თოთოეულ გამოცემაში მთავარი ფოკუსი გაკეთებული იქნება ერთ მთავარ თემაზე, რომელიც დეტალურად იქნება მიმოხილული. ამასთან, ყველა გამოცემაში  გაანალიზებული იქნება ეკონომიკის ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორებიცაა: მთლიანი შიდა პროდუქტი, მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ინფლაცია და უმუშევრობა, საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ქვეყნის ბიუჯეტი და ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება, ქვეყნის საბანკო სექტორი და ასევე, საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივიდან.


სხვა ახალი ამბები და ანონსები