ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის მექანიზმები

პუბლიკაცია მომზადებულია ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს" სამოქალაქოსაზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის შიდა პროექტის „არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის ინიციატივის" ფარგლებში.
რედაქტორი: ანა ჭაბაშვილი
დიზაინი: თორნიკე ლორთქიფანიძე
კორექტორი: ნინო საითიძე
ბეჭდვა: ფაუნტეინ ჯორჯია


თბილისი, 2011 წ. ISBN: 978-9941-0-3451-0

პუბლიკაციის თარიღი: 2011

საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა სოფელ გონიოს მაგალითზე

ანგარიში მომზადებულია პროექტის "საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში" ფარგლებში ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ: ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა", "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო" "საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია".
პროექტი მიმდინარეობს ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

საპროცესო შეთანხმება საქართველოში

”საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ანგარიშები, დეკემბერი, 2011.
მომზადდა და გამოიცა ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” მხარდაჭერით.

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგი

მომზადებულია ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველო” ფინანსური მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2010

სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

გამოცემა მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ევროკავშირისა და ფონდ "ღია საზოგადოება _ საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით.
(გამოცემულია 2010 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)
ავტორი: ალექსანდრე სვანიშვილი
ISBN 978 999 40-710-9-8

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

საერთაშორისო დახმარებების დარიცხვა და კონტროლი

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2009

საქართველოს ეკონომიკური საფრთხეების ანალიზი, თებერვალი 2009

ანგარიში მომზადებულია კოალიცია „გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოს“ ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2008

საქართველოში ადგილობრივი განვითარების წლიური ანგარიში - 2008

მომზადებულია ფონდის ”ღია საზოგადოება-საქართველო” ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის (HRGG) შიდა პროექტის ფარგლებში

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

საზოგადოება ყველასათვის

რას წარმოადგენს ღია საზოგადოების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინიციატივა და რას აკეთებს იგი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა სოციალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად
ღია საზოგადოების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინიციატივა

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მონიტორინგის შედეგები (2006 წლის სექტემბრის მდგომარეობით)

დაიბეჭდა პროექტის -"სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში" - ფარგლებში


სხვა ახალი ამბები და ანონსები