ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
უნივერსიტეტების ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება
ექსპერტი - თამარ ზაალიშვილი 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
III - სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია
ექსპერტი - ლალი ბაქრაძე 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში

განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა დამართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
IV - ხარისხის უზრუნველყოფა
ექსპერტი - ირინე დარჩია 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
V - უმაღლესი განათლება და დასაქმება
ექსპერტი - თამარ ბრეგვაძე 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2014

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში

საქართველოში უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ანალიზი ხუთი სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით
II - უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა
ექსპერტი - ლელა ჩახაია 
მომზადებულია ფონდ ‘ღია საზოგადოება-საქართველოს' მხარდაჭერით. 

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესახებ

კავშირი "იურიდიული მომსახურების ცენტრი"
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2000

უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმისა და მისი შედეგების შესახებ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციოლოგიის კათედრა
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1997

უწყებანი

სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი
N 2
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 1997

უწყებანი

სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი
N 3
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება-საქართველო" მხარდაჭერით

 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები