ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ როგორც ფონდის შიდა პროექტების ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები, ანალიტიკური ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, ასევე ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული სხვა სახის ლიტერატურა. პუბლიკაციის მოძიება შესაძლებელია საძიებო ფრაზის, თარიღის, პუბლიკაციის ტიპის მითითებით და/ან ანბანის მიხედვით.

შესაძლოა პუბლიკაციის სახელწოდების ქვეშ არ იყოს მიბმული პუბლიკაციის სრული ვერსია. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი წიგნი ფონდის ბიბლიოთეკაში.

პუბლიკაციის თარიღი: 2017

ფორმალური დებატების სწავლების დამხმარე სახელმძღვანელო

გამოცემულია ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.
ავტორი: ნინო ბერიშვილი; კონსულტანტი: ქეთევან კობალაძე; რედაქტორი: ია ანთაძე; დიზაინერ-დამკაბადონებელი: ეკატერინე წიქარიშვილი 
ISBN 978-9941-0-5308-5 

პუბლიკაციის თარიღი: 2016

ფემიციდი- დისკრიმინაციული დანაშაული და მასთან ბრძოლის სახელმწიფო ვალდებულება

პუბლიკაცია მომზადებულია კავშირი “საფარის” მიერ “ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს” და “ქალთა ფონდის” ფინანსური მხარდაჭერით. 2016

პუბლიკაციის თარიღი: 2011
პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ფონდის ღია საზოგადოება-საქართველო კვარტალური ბიულეტენი

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ფონდის ღია საზოგადოება-საქართველო კვარტალური ბიულეტენი

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ფონდის ღია საზოგადოება-საქართველო კვარტალური ბიულეტენი

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველოს კვარტალური ბიულეტენი 2006 1(6)

პუბლიკაციის თარიღი: 2006

ფონდის ღია საზოგადოება-საქართველო 2005 წლის ანგარიში

პუბლიკაციის თარიღი: 2003

ფილოსოფიური გამოკვლევები

ლუდვიგ ვიტგენშტაინი
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" მხარდაჭერით

პუბლიკაციის თარიღი: 2002

ფილოსოფია მოზარდთათვის

მიხეილ მახარაძე
დაიბეჭდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" ფინანსური მხარდაჭერით


სხვა ახალი ამბები და ანონსები